Behandlingstilbud

Siden er under oppbygging

På Skjelfoss psykiatriske senter tilbyr vi følgende behandling:
Miljøterapi
Miljøterapi i døgnenhet er systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøet. Hver enkelt pasient blir individuelt behandlet ut i fra sin situasjon og sin diagnose. Det vil si at det lages rutiner og planer for hele døgnet som fremmer den enkeltes bedring og disse endres i takt med bedringen. Les mer
Medikamentell behandling
Psykoedukativt familiearbeid
Individuell psykoterapi
Induviduell plan

Rusbehandling: kartlegging, motivasjonssamtaler og gruppeterapi