Sammen om helse - med hjertet

Skjelfoss psykiatriske senter ligger i Hobøl kommune i Østfold.
Virksomheten eies av Lukas Stiftelsen, en diakonal stiftelse som driver helseinstitusjoner innen rehabilitering, psykiatri og omsorg for pleietrengende. Skjelfoss Psykiatriske Senter har avtale med Helse Sørøst og leverer tilbud innen spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Det tilbys også bo- og omsorgstjenestetilbud til brukere i avtale med brukers hjemkommune.

Verdt å vite
MFK Care
Skjelfoss Psykiatriske Senter er stolt samarbeidspartner med MFK Care. Vårt samarbeid handler om blant annet salg av egenproduserte produkter på kamper og deltagelse på gatelaget som spiller seriespill i 2018. Les mer om samarbeidet her.
Følg oss på Facebook
Du kan følge Skjelfoss Psykiatriske Senter på Facebook. Der ligger oppdateringer om hva som skjer på virksomheten.
Skjelfoss starter med TSB
Skjelfoss Psykiatriske Senter vi i 2018 også starte tilbud til ROP pasienter innen TSB. Den nye avtalen med Helse Sørøst er på 10 døgnplasser. Du kan lese om oss i Smaalenene.no.
Brukermedvirkning
God kvalitet forutsetter at pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene.
Brukere har rett til å medvirke og samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Brukerutvalg
Skjelfoss har eget brukerutvalg bestående av representanter fra RIO, LPP og Mental helse.
Utvalget møtes 4 ganger i året, samt ved behov.
Les mer

Les mer om organisasjonene som sitter i vårt brukerutvalg:
RIO
Mental helse
Skjelfoss OL 2018
Nok en gang er OL arrangert på Skjelfoss. Strålende vær førte til gode forhold i alle grener, og det ble et minneverdig arrangement med mange store prestasjoner. Trykk her for en stemningsrapport.
Konsert på Skjelfoss
Fredag kan pasienter og brukere på Skjelfoss Psykiatriske Senter oppleve konsert med Ingrid Olava på Tunhuset. Dette skjer i samarbeid med Kulturdråpen.
Konsert på Skjelfoss for pasienter og brukere