Sammen om helse - med hjertet

Skjelfoss psykiatriske senter ligger i Hobøl kommune i Østfold.
Virksomheten eies av Lukas Stiftelsen og driver innenfor både spesialist- og kommunehelsetjenesten.


Verdt å vite

Pasientforløp.
Det er utarbeidet et stadarisert pasientforløp for psykose lidelse med og uten rusproblematikk.
Les mer her


Psykoedukativt familiearbeid
Skjelfoss har kompetanse innen psykoedukativt enkeltfamilie og flerfamiliearbeid ved psykoser.
Les mer
Brukermedvirkning
God kvalitet forutsetter at pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene.
Brukere har rett til å medvirke og samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Brukerutvalg
Skjelfoss har eget brukerutvalg bestående av representanter fra RIO, LPP og Mental helse.
Utvalget møtes 4 ganger i året, samt ved behov.
Les mer


www.piosenteret.no
www.rio.no
www.mentalhelse.noVinterlekene på Skjelfoss 2017
ble arrangert av aktivitetsavdelingen en februar dag i nydelig vintervær. Mange pasienter deltok og alle var enige om at dette hadde vært en flott dag.