Ledige stillinger

_______________________________________________________________________________________________________________

Vi søker Sykepleier/vernepleier i to 100 % stillinger

Skjelfoss Psykiatriske Senter søker etter to sykepleiere/vernepleiere, gjerne m/videreutdanning innen psykisk helse og rus som vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.

Stillingsbetegnelse: Autorisert Sykepleier/Vernepleier

Tjenestested: Psykisk Helse 1
Arbeidsoppgaver: Teamarbeid, ansvarsvakt, pasientrettet planarbeid, miljøterapi

Kvalifikasjoner:Autorisert sykepleier/ vernepleier

Krav til søker: Det er ønskelig med erfaring med pasientgruppe psykisk helse og rus, ønskelig med videreutdanning innen målområde.

Personlige egenskaper:

 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Analytisk
 • Evne til å overholde tidsfrister
 • Nøyaktig
 • Evne til å jobbe i team
 • Fleksibel
 • Målorientert
 • Evne til å motivere andre
 • Lojal ovenfor selskapets verdier
 • Endringsvilje
 • Pliktoppfyllende
 • Gjennomføringssterk


Vi tilbyr: 2 100% stillinger med oppstart 01.10.2019

Ansettelsesvilkår:Arbeidstidsordning i 2 delt turnus med arbeid hver 4. helg Lønnsvilkår:Lønn etter tariff Virke

Søknadsfrist:04.08.2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder tlf. 69 92 41 50.

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes til firmapost@skjelfoss.no
_____________________________________________________________________________________________________________________