Ledige stillinger

_______________________________________________________________________________________________________________
Vi søker tilkallingsvikar Kokk og Renhold

Skjelfoss psykiatriske senter søker etter dyktige tilkallingsvikarer. Du vil inngå i et spennende og utviklende fagmiljø.

Kokk
Arbeidsoppgaver:
Tilberedning av varm og kald lunsj.
Tilberedning av middagsmat til ca 50 personer
Tilberedning av diett- og vegetar-kost
Generelle kjøkkenoppgaver som varehåndtering, oppvask, renhold, smøring av møte mat, baking ol.
Kvalifikasjoner:

Kokk med erfaring; det er en fordel med fagbrev, men ikke påkrevd
Kunnskap om generell mattrygghet og haccp
Må kunne beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Selvstendig og beslutningsdyktig
Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
Fleksibel og løsningsorientert
Serviceinnstilt
Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr: Stilling som tilkallingsvikar

Lønnsvilkår: Lønn etter tariff

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende, siste frist 1.mai.2019

Renholder
Arbeidsoppgaver:
Generell daglig renhold av fellesarealer(gulvvask med mopp)
Hovedrengjøring
Enkle vaskerioppgaver
Vindusvask
Kvalifikasjoner:

Erfaring innen renholdsfaget
Må kunne beherske norsk både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper:

Selvstendig og beslutningsdyktig
Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
Fleksibel og løsningsorientert
Serviceinnstilt
Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr: Stilling som tilkallingsvikar
Lønnsvilkår: Lønn etter tariff

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende, siste frist 1.mai.2019

Les mer, og søk via Finn.no

___________________________________________________________________________

Vi søker dyktige nattevakter

- som ønsker å jobbe i et utviklende
og spennende fagmiljø.

Autorisert sykepleier/vernepleier: Nattevakt -3 stillinger totalt av ulik størrelse. Vi oppfordrer menn til å søke, grunnet sammensetningen av pasient- og personalgruppe.
Tjenestested - enhet og ev. arbeidsplass: Skjelfoss Psykiatriske Senter
Om stillingen: På Skjelfoss jobber man 4 nattevakter i team. Disse deler tilsyn av pasienter og andre arbeidsoppgaver mellom seg.
Kvalifikasjoner: Autorisert sykepleier eller vernepleier.
Personlige egenskaper:
• Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Selvstendig og beslutningsdyktig
• Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
• Fleksibel og løsningsorientert
• Nøyaktig
• Evne til å jobbe i team
• Målorientert
• Evne til å motivere andre
• Lojal ovenfor selskapets verdier
• Endringsvilje
• Pliktoppfyllende
• Utviklingsorientert
• Gjennomføringssterk

Vi tilbyr: Mulighet for å påvirke stillingsandel.
Ansettelsesvilkår: Fast - Arbeidstidsordning: 12 ukers turnus.
Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff.
Ledig/tiltredelse: Fra dags dato.
Søknadsfrist: Søknader blir behandlet fortløpende,
frist senest 15.april 2019.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Teamleder Hildegunn Molvær, tlf 918 54 103.

Søknaden merkes: Nattevakt

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk via Finn.no.

_______________________________________________________________________________

Leder for TSB- teamet

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse av leder i 100% fast stilling.

Skjelfoss Psykiatriske Senter har fått ny avtale med Helse Sør-Øst for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP). September 2018 startet vi et helt nytt døgnbehandlingstilbud for 10 pasienter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). TSB-teamet skal jobbe selvstendig, og samtidig samhandle tett med de øvrige fagpersonene på Skjelfoss.

Du er opptatt av hverdagsledelse med din tydelige tilstedeværelse og med et verdibasert lederskap. Du skal videreutvikle et team med tverrfaglig spesialisert rusbehandling til det beste for pasienten. Som leder får du ansvar for å lede og administere døgntilbudet. TSB-leder vil rapportere til direktør og inngår i senterets lederteam.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle og drifte døgnavdelingen i samarbeid med dyktige fagpersoner
 • Bygge og utvikle tverrfaglig kultur
 • Personalansvar for p.t. 9 medarbeidere i turnus
 • Delta i tverrfaglige møter, behandlingsmøter og andre interne fora.
 • Overordnet ansvar for at tilbudet drives iht.avtale med Helse Sør-Øst, konsept, interne prosedyrer, gjeldende lover og forskrifter

Kvalifikasjoner:
 • Bachelor i sykepleie, vernepleie eller annen relevant fagbakgrunn
 • Klinisk erfaringskompetanse i spesialisert rusbehandling
 • Relevant videreutdanning, psykiatri og rus
 • Lederutdanning
 • Relevant ledererfaring vil kunne kompensere for krav om formell utdanning

Utdanningsnivå:

 • Bachelor
 • Videreutdanning/mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape tillit gjennom å inspirere, motivere og veilede dine medarbeidere
 • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Beslutningsdyktig
 • Identifiserer deg med Lukas Stiftelsens verdigrunnlag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Det er en fordel om du i tillegg har erfaring fra psykisk helse/ROP

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å påvirke oppbyggingen av et nytt behandlingstilbud innenfor TSB
 • Handlingsrom til å jobbe innovativt innenfor gode faglige rammer
 • En effektiv ledelsesstruktur med kort vei til beslutningene
 • En åpen, støttende og inkluderende organisasjonskultur med humor, stor takhøyde og åpne dører
 • En arbeidsplass som er en engasjert IA-bedrift
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Jobb i naturskjønne omgivelser og samtidig relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min
 • Gode parkeringsforhold tilrettelagt for el-bil
 • Konkurransedyktig lønn
 • Virksomheten er kvalitetssikret med en ISO-sertifisering

Les mer, og søk på Finn.no

____________________________________________________________________________________________________________________
Nå søker vi etter sykepleiere og vernepleiere til både faste og midlertidige stillinger i turnus, samt faste nattevakter og helgestillinger. Vi søker også etter tilkallingsvikarer og ferievikarer. Les utlysningene og søk på FINN.NO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________