Ledelsen

Jon E. Levnang Direktør
Tove Marie Opsahl Halset Teamleder team 1
Hildegunn Molvær Teamleder team 2
Cecilie Fjellberg Teamleder fag
Stig Olsen Teamleder Stab