Adkomst

Kjørebeskrivelse
Skjelfoss ligger i Hobøl kommune i Østfold.
Avstanden til Oslo er ca 5 mil og avstanden
til Moss og Askim er ca 2 mil.

Veibeskrivelse fra nord(Oslo)
Kommer en med bil fra Oslo, tar en E18 og
kjører til Elvestad, der tar en RV120 mot Moss
og kjører ca 11 km på denne veien.
Institusjonen ligger 200m fra veien på
høyre side.

Veibeskrivelse fra Syd (Sarpsborg)
Kommer du E6 sydfra, ta av ved Mosseporten
og kjør RV 120 mot Elvestad. Kjør ca 18 km
på denne veien. Institusjonen ligger ca 200 m
fra veien på venstre side.

Alterativt fra Oslo:
Kjør E6 og ta av ved Sonsveien, RV151 til
Ringvoll. Ved Ringvoll ta til høyre på RV120.
Kjør ca 500m og sving til høyre ved skilt Skjelfoss Psyk. senter.

Det er buss forbindelse fra Moss og
Askim. Bussen stopper på riksveien, 200m
fra institusjonen.

Ønsker en å bruke tog kan en ta
Østfoldbanen og gå av på Sonsveien stasjon,
og avtale henting derfra.
Skjelfoss Psykiatriske Senter har lademulighet for elbiler.