Kontaktperson Stilling Tlf E-post

Jon E. Levnang

Direktør 69 92 41 50 jel@skjelfoss.no
Stig Olsen Teamleder stab 69 92 41 50 sol@skjelfoss.no

Tove Halset

Hildegunn Molvær

Teamleder team 1

Teamleder team 2

69 92 41 50

69 92 41 50

tmh@skjelfoss.no

hmo@skjelfoss.no

Cecilie Fjellberg

Ninni Andersen

Thea Karlsrud
Teamleder fag og TSB

Inntak/Forløpskoordinator

Inntak/Forløpskoordinator
69 92 41 50

69 92 41 50

69 92 41 50
cfj@skjelfoss.no

inntak@skjelfoss.no

inntak@skjelfoss.no
*
*
*