Sammen om helse - med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.


Dråpekonserter på Skjelfoss

I samarbeid med Østfold kulturutviklings dråpekonserter kan pasienter og brukere ved Skjelfoss Psykiatriske Senter få oppleve kulturtilbud i sitt nærmiljø. Gjennom hele året er det konserter med flotte artister på tunhuset. Les mer om kulturdråpen her.

MFK Care


Skjelfoss Psykiatriske Senter er stolt samarbeidspartner med MFK Care. Vårt samarbeid handler om blant annet salg av egenproduserte produkter på kamper og deltagelse på gatelaget som spiller seriespill i 2018. Les mer om samarbeidet her.