Brukerutvalg

Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning.

Brukerutvalget har møter etter Retningslinjer for brukerutvalg i Lukas Stiftelsen, og etter Helse Sør-Østs Veileder for brukerutvalg for private leverandører.

Brukerutvalgets leder har møte-, tale og forslagsrett i Styret i Lukas Stiftelsen.

Brukerutvalgets rolle er å være:

  • et rådgivende organ for virksomheten i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende
  • et forum for tilbakemelding fra brukere, pasienter og pårørende
  • et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner

I brukerutvalget på Skjelfoss er følgende brukerorganisasjoner representert:

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), ved Jon Storaas. Leder av brukerutvalget

Mental Helse, Østfold , ved Svein Erik Andersen

LPP, Moss , ved Unni Grønvold

I tillegg er det følgende representanter fra Skjelfoss:

  • Jon E. Levnang, direktør
  • Tove Halset, teamleder

Før hvert møte i brukerutvalget vil nevnte organisasjoner være tilgjengelige for eventuelle samtaler og innspill fra brukere, pasienter og pårørende.

Møter i brukerutvalget i 2019:

Mandag kl. 17.00 - 19.00; 11. februar, 27. mai, 23. september og 9. desember