Behandlingstilbud

Åpning av nytt tilbud

Nå leverer Skjelfoss Psykiatriske Senter behandlingstilbud til ROP pasienter innen TSB. 3. september ble snora klippet av leder i Lukas Stiftelsen Tor Inge Skjøtskift, og 19 nyansatte var klare til å levere et helt nytt tilbud. Tilbudet til ROP pasienter innen TSB gjelder 10 plasser, en av dem en brukerstyrt plass. Etter utskriving tilbys pasientene en avtale om å benytte dette tilbudet.

Mange nye fagpersoner er på plass. Det er ansatt vernepleiere, sykepleiere, leger med spesialisering i rus og avhengighet, psykologspesialist, sosionomer, musikkterapeut, fysioterapeut og kunst- og uttrykksterapeut.

Alle nye ansatte og pasienter ønskes velkommen til Skjelfoss!

Psykoedukativt familiearbeid
Skjelfoss Psykiatriske Senter har kompetanse på psykoedukativt familiearbeid, og tilbyr dette til enkeltfamilier og til grupper.


Pasientforløp
Det er utarbeidet et standardisert pasientforløp for psykose lidelse med og uten rusproblematikk.

Les mer her