Sammen om helse - med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk og innen TSB. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Ønsker du en kort beskrivelse av Skjelfoss Psykiatriske Senter? Vi har laget en ny folder der alle tilbudene våre er med.

Kulturopplevelser på Skjelfoss

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt i regi av Østfold Kulturutvikling. Gjennom dette samarbeidet kan pasienter og brukere på Skjelfoss Psykiatriske Senter få kulturopplevelser i sitt nærmiljø flere ganger i året. Les mer om prosjektet her.

Julekafé på Skjelfoss
Lørdag 30. november kl.11-15
Kafé, musikkinnslag, lynlotteri og salg av produkter fra Kreativiteten
I år blir det også salg av ved.
Inntektene går til aktiviteter for pasientene.
Velkommen


MFK Care


Skjelfoss Psykiatriske Senter er stolt samarbeidspartner med MFK Care. Vårt samarbeid handler om blant annet salg av egenproduserte produkter på kamper og deltagelse på gatelaget som spiller seriespill i 2018. Les mer om samarbeidet her.

Skjelfoss OL 2018

Nok en gang er OL arrangert på Skjelfoss. Strålende vær førte til gode forhold i alle grener, og det ble et minneverdig arrangement med mange store prestasjoner. Se videoen over for en stemningsrapport.