Psykoedukativt flerfamilearbeid

To av sykepleierne har kurs i psykoedukativt familiearbeid. De driver to enfamiliegrupper. I hver gruppe er det pasienten som er hovedperson og er til stede sammen med foreldrene. Pasientene får hjelp til å løse et enkelt hverdagslig problem på hvert gruppemøte som er annenhver uke. Man skal hjelpe pasienten med å finne løsninger på valgt problem og så må det refereres på neste møte hvordan det gikk. Dette er med på å ansvarlig gjøre pasienten slik at han/ hun må gå aktivt inn for å løse sine problemer. Samtidig får pårørende en innsikt i hva slags problemer pasienten strever med i det daglige. Sykepleierne strukturerer gruppemøtet og kommer med innspill som bl.a. innebærer undervisning.
.
.