Om oss

Skjelfoss psykiatriske senter er:
* Eid av Lukas Stiftelsen som er en diakonal virksomhet.
* Ligger i Hobøl kommune i Østfold, ca. 15 km fra Moss sentrum.
* En døgninstitusjon med 40 plasser innenfor spesialist- og kommunehelsetjeneste.
* Godkjent for å kunne ta imot pasienter innlagt til tvungent psykisk helsevern.

Spesialisthelsetjenesten
Driftsavtale med helse Sør - Øst for 26 plasser
Skjelfoss gir et individuelt tilpasset behandlingstilbud til mennesker med psykose- og ROP lidelser.

Kommunehelsetjenesten
14 plasser for leveranse av heldøgns bo- og omsorgstjenester.
Det inngås avtaler med kommuner om kjøp av disse plassene.

Våre verdier
Verdighet
Alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd.
Barmhjertighet
Våre møter med mennesker preges av omtanke og handling.
Kompetanse
Kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg.
Mestring
Motivasjon til å møte livets utfordringer og ha fremtid og håp.