Ledelsen


Jon E. Levnang

Direktør
Tove Marie Opsahl Halset Teamleder Knausen-Enerhaugen
Sandra Engebretsen Teamleder Leilighetene
Eva Svoren Teamleder Furutoppen-Utsikten
Hildegunn Molvær Teamleder Lønneberget
Stig Olsen Teamleder Stab