Om oss

Skjelfoss psykiatriske senter er:
  • Eid av Lukas Stiftelsen som er en diakonal virksomhet.
  • Ligger i Hobøl kommune i Østfold, ca. 15 km fra Moss sentrum.
  • En døgninstitusjon med 40 plasser innenfor spesialist- og kommunehelsetjeneste.
  • Godkjent for å kunne ta imot pasienter innlagt til tvungent psykisk helsevern.

Spesialisthelsetjenesten
Driftsavtale med helse Sør - Øst for 26 plasser. Skjelfoss gir et individuelt tilpasset behandlingstilbud til mennesker med psykose- og ROP lidelser.

Kommunehelsetjenesten
14 plasser for leveranse av heldøgns bo- og omsorgstjenester. Det inngås avtaler med kommuner om kjøp av disse plassene.

Våre verdier
Verdighet - Alle mennesker er unike og har et absolutt menneskeverd.
Barmhjertighet - Våre møter med mennesker preges av omtanke og handling.
Kompetanse - Kunnskap og refleksjon ligger til grunn for våre metoder og valg.
Mestring - Motivasjon til å møte livets utfordringer og ha fremtid og håp.