Kontaktperson Stilling Tlf E-post
Jon E. Levnang

Direktør 69 92 41 54 jel@skjelfoss.no
Stig Olsen Teamleder stab 69 92 41 64 sol@skjelfoss.no

Tove Halset

Teamleder fagkoordinator 69 92 41 50 tmh@skjelfoss.no

Sandra Engebretsen

Teamleder Leilighetene/ Utsikten 69 92 41 88 sen@skjelfoss.no

Eva Svoren

Teamleder Furutoppen /Knausen/ Enerhaugen 69 92 41 81 esv@skjelfoss.no

Hildegunn Molvær

Teamleder Lønneberget 69 92 41 92 hmo@skjelfoss.no
Hallveig Gudjònsdòttir Fagutviklingssykepleier 69 92 41 73 hag@skjelfoss.no
*
*
*