Behandlingstilbud

Psykoedukativt familiearbeid
Skjelfoss Psykiatriske Senter har kompetanse på psykoedukativt familiearbeid, og tilbyr dette til enkeltfamilier og til grupper.
Les mer

Pasientforløp
Det er utarbeidet et stadarisert pasientforløp for psykose lidelse med og uten rusproblematikk.
Les mer