BRUKERMEDVIRKNING

Brukerutvalget på Skjelfoss har følgende medlemmer:
Jon Storaas, Rio, Leder
Unni Grønvold, LPP, Moss
Svein Erik Andersen, Mental helse
Trond Hegerstrøm, Mental helse (vara representant)
Fra Skjelfoss møter direktør og teamleder