Kreativiteten

 Aktivitetshuset på Skjelfoss. Her er det et hav av muligheter!

Huset inneholder:
  • Arbeidsstue -med produksjon av egne arbeider for salg på messer o.l.
  • Trimrom -med ulike apparater
  • Musikkrom
  • PC med internett
  • Fysioterapi