Aktivitetsavdeling

Musikktilbud
Vi har nå eget musikkrom på Skjelfoss som mange av våre pasienter benytter seg av. Her får de tilbud om individuelle musikktimer, samspillsgrupper, tekstskriving og lydredigering/lydmiksing. Det er stort fokus på improvisasjon og låtskriving/komponering i forbindelse med dette. Det har vært gjennomført flere konserter, og de har laget en egen Skjelfoss CD - musikk av og med pasientene.
Uttalelse fra en ung pasient:
"Det er fett å kunne spille inn egne sanger, og spille sammen med de
andre pasientene" -